x

 

Szybki PIT w Nowym Rynku

09.03.19


Wzorem lat ubiegłych pracownicy urzędów skarbowych mają za zadanie promowanie elektronicznego składania zeznań podatkowych. W tym roku będzie to możliwe między innymi poprzez udostępnienie nowej usługi „Twój e-PIT”, która polega na przygotowaniu zeznania rocznego PIT-37 i PIT-38 poprzez system podatkowy. Podatnik może zaakceptować swoje zeznanie, wprowadzić poprawki lub odrzucić deklarację. Oczywiście nadal będzie można składać zeznanie elektronicznie poprzez system e-deklaracje, tak jak dotychcza